Overskrift med HCH
16-22 Mgl-taler aktivForside


DE MANGLENDE NYTÅRSTALER
 

thin grey line 950

Selv om nytårstalen har været en fast tradition, siden Thorvald Stauning holdt sin tale i 1940, har der været flere afbrydelser undervejs.

I de sidste krigsår gjorde besættelsen, at der ikke blev holdt nogen tale.

I 1947 holder statsministeren heller ingen nytårstale - uvist af hvilken årsag.

I 1960 har H. C. Hansen skrevet en nytårstale, men hans fremskredne kræftsygdom afholder ham fra at holde den.

Jens Otto Krag, som aldrig følte sig helt tilpas med tv-mediet, forsøgte sig i 1972 alternativt med et nytårsinterview i sit private hjem på Egernvej på Frederiksberg, hvor journalisten Ole Andreasen stod for interviewet. Det er den eneste gang en statsminister har brudt taletraditionen.

På grund af folketingsvalg i januar måned bliver der heller ikke holdt nytårstaler 1968, 1975 og 1984. Her gælder den såkaldte “spærretid”, hvor regeringen under valgkampen kun foretager sig det mest nødvendige for regeringsførelsen.