Overskrift med HCH
16-22 Citater aktivForside


CITATER FRA STATSMINISTERENS NYTÅRSTALE - ÅR FOR ÅR
 

thin grey line 950

“Citatet er faktisk lige så snørklet som
vor kulturelle udveksling med udlandet”


Poul Schlüter 1993

thin grey line 950


Der er mange spændende, sjove og sigende citater i nytårstalerne. Vi har valgt et udpluk af dem,
der siger noget om statsministeren selv, om  Danmark og danskerne, og om de politiske udfordringer
statsministrene har stået overfor. Alle citaterne er taget direkte fra nytårstalerne med angivelse
af årstallet.


Thorvald Stauning

Nu gælder det Danmark og det danske folk. (1940)

Mange klager, mange suk og magen gråd trænger ind til os. (1940)

Jeg kommer på denne årets første dag til det folk, jeg selv tilhører,
og som jeg har tjent i hele mit liv. (1940)

Det gælder om at holde sammen og om at holde ud sammen. (1940)

Noget er i ulave, noget de små børn endnu ikke forstår. (1941)

Jeg beder folket om at holde sammen om vort land, om sprog og flag. (1941)

Gid Danmark må komme igennem disse tider uden skrammer og sår. (1942)


Knud Kristensen

Sygdommen er overstået og patienten vender tilbage til det liv, som han har
glædet sig til at genoptage, og han opdager, at også det har sine byrder.
(1946 talen holdt 31. dec. 1945)

Arbejdstempoet må sættes i vejret. (1946 talen holdt 31. dec. 1945)

De lykkelige tider i slutningen af forrige århundrede, da så mange hjem
voksede op på Jyllands magre hedejord. (1946 talen holdt 31. dec. 1945)


Hans Hedtoft

Vi må se i øjnene, at genopbygningen først og fremmest må baseres på
vore egne kræfter. (1948)

Hele Europa ligger i sårfeber. (1948)

En klasse af fredløse, som aldrig ved, hvornår deres fortid vender sig
imod dem. (1948)

Freden, som vi ventede den, har ikke villet bryde ud. (1949)

Uden tro, vilje til samarbejde med andre og lidt godt humør går det ikke. (1949)

Der skete mere fra 1940 til 1950, end der tidligere skete i et helt
århundrede. (1950)

Vi vil ikke i fredens dage praktisere en Hitlers herre-moral:
Øje for øje, tand for tand. (1954)

Vi har i dette land ret til at sige vor mening og accepterer ingen "uimodsigelige"
sandheder. (1954)

Det er så let at stille spørgsmålene. Og det er så svært at svare på dem. (1955)

Lige rettigheder, lige pligter. (1955)


Erik Eriksen

Der hænger tunge skyer på den storpolitiske himmel. (1951)

Grundlaget for et folks velstand er jo nu engang størrelsen af den produktion,
det kan præstere. (1951)

Et sundt erhvervsliv kan i det lange løb kun trives i frihed. (1951)

Befolkningen må indstille sig på, at ofrenes tid ikke er forbi. (1952)

Tredje verdenskrig kan vist ingen af os rigtigt forestille sig. (1953)


H.C. Hansen

Menneske eller maskine. I disse ord rummes atomalderens udfordring. (1956)

Danmark er dog, tør vi sige, et godt hjem for sin slægt, og det føles godt
at høre til her. (1956)

Et lille folk som vort har en særlig værdi i sin sociale struktur, hvor  kløfterne
ikke er bredere, end at hænderne stadig kan række over dem i  fælles løft. (1956)

Vi har iblandt os tusind ungarere, skyllet op på vore kyster af en ond skæbne.
(1957)

Som verden nu engang er, må magt stå bag ret, ikke for magtens, men for
rettens skyld. (1957)

Det er først og fremmest ungdommens interesser, som må varetages. (1957)

Menneske eller maskine. I disse ord rummes atomtidsalderens udfordring.
(1957)

Der er ingen ære i at gøre det ukloge. (1958 citeret fra Tscherning)

Atomalderen er begyndt. Risø er vor første station på vejen. (1958)

Et frit og modigt: For de andre! (1958)

Lad os ældre give ungdommen et håndslag, give den arbejdsmod og optimisme.
(1959)

Et liv uden vanskeligheder og opgaver ville føles tomt og tamt. (1959)

Hvad du evner kast af i de nærmeste krav! (1959)

Den positive, åbne kritik er saltet i vort folkestyre. (1959)


Viggo Kampmann

Gå langs havet i det karske vejr og prøv(e) at lade krop og sind blæse ren for
gamle slagger (1961)

Vi må ikke kun tænke på vort eget og vort eget land. (1961)

Velstand uden velfærd er som lys uden varme. (1962)

Året, hvor vi opdagede, at hestene godt kan bides, selv om krybben er fyldt.
(1962)

Det synes svært at være tilfreds med egen fremgang, hvis det går andre
endnu bedre. (1962)

Man glemmer det gamle ordsprog om, at man ikke har fred længere, end ens
nabo vil, og at vi har fået nye naboer. (1962)

Forbrug og fritid er målene. Arbejde og kapital er midlerne. (1962)

Det vil sikkert også være ganske fornuftigt, hvis lande, der er store, men dog
mindre end før, prøver at indrette sig herefter. (1962)

Kultur og kvalitet har det fælles ikke at kunne gøres op i tal, men det er ikke
ensbetydende med, at man får nogen af delene gratis.


J.O. Krag

Talentet var der. Mod manglede ikke. Kun hjertet holdt ikke. Det brast. (1963)

Han døde som en vågen mand. (1964)

Steincke var en omstridt person og nød at være det. (1964)

Det kan ikke være noget formål i sig selv, at statens udgifter og statens indtægter
skal vokse år efter år. (1965)

Danmark vil være et moderne land på linje med det øvrige Europa i en verden
i vækst. (1965)

Branden i Vietnam må slukkes. (1966)

Vi - delvis forkælede syddanskere - har meget at blive chokeret over vedrørende
tilstandene i Grønland. (1966)

Det er ikke nok at kunne eksistere sammen. Nationerne må virke sammen.
(1967)


Hilmar Baunsgaard

Det medmenneskelige synes desværre at være menneskets sværeste prøve.
(1969)

Demokrati er ikke en foræring. (1969)

I kulturel henseende er vi måske nok et land med en vis tilbøjelighed til
selvtilfredshed. (1970)

Arvinger, der ikke kunne tåle at arve den velstand, som forældrene efterlod.
(1971)

Vi i Norden led nederlag i vore egne samarbejdsbestræbelser. (1971)

Ingen af os kan være kolde over for det problem, som ungdomsnarkomanien
er blevet. (1971)

Forureningen kender hverken landegrænser eller forskel på, om vi hører til
den ene eller den anden militæralliance. (1971)


Poul Hartling

Hvis der bliver drejet yderligere om for oliehanerne, vil følgerne blive meget
alvorlige. (1974)

På langt sigt må vi lære at skaffe energi på nye måder. (1974)

Vi har i de senere år vænnet os til bestandig at stille krav til andre, til
samfundet. (1974)

Meget lidt eller ingenting, der kan gennemføres mod en befolknings ønske
og vilje. (1974)

Vi får ikke noget for ingenting. (1974)

Dét, der samler, vejer tungere end dét, der skiller. (1974)


Anker Jørgensen

Jeg bestilte to øl. (1973)

Vi har ikke lov at blive trætte. (1973)

Arbejdsløshed kan betyde et knæk for livet. (1976)

Det er en kold tid, som vi lever i. Alle går rundt og fryser.
(1977 - citeret fra Kim Larsen)

Vi kan blive et let bytte for folk med lette løsninger. (1977)

Vejen, vi skal gå, er smallere, end den har været før. (1977)

Når blæsten er koldest, og når det trækker op til storm, ja, så fjerner man
ikke digerne. (1977)

Det er i orden, hvis folk for eksempel har en swimmingpool. (1978)

Folk i arbejde i stedet for overarbejde. (1978)

I krisernes kølvand ligger diktaturet altid på lur. (1979)

Vi har ret til at være utilfredse. Men det er ingen pligt at være det. (1981)

Vi kan ikke isolere os. Her gælder ingen mur. (1982)

Desværre må jeg sige, at der ikke er udsigt til, at vi efter syv magre år nu
står over for syv fede. (1982)


Poul Schlüter

Alle ved, at gennem de senere år har vi skudt problemernes løsning fra os
som forkælede børn. (1983)

Det værste man kan gøre, det er at etablere sig som grædekoner. (1985)

Vi må starte med at tro på fremtiden, og fremtiden begynder i dag. (1985)

Nu har vi snart to somre foran os og kun én vinter. (1986)

Politik er nu noget mærkeligt noget. (1986)

Spådommen om fattigfirserne forblev en myte. (1987)

Langt, langt de fleste af os burde ikke klage, men vi gør det da. (1987)

Vi er for langsomme til at tage os sammen, og vi er for hurtige til at slappe
af igen. (1988)

Gavelisterne kan politikerne fra alle partierne roligt stikke i lommen og beholde
der i lang tid. (1988)

Synes De, det hele ser håbløst ud? Vist gør det ej! (1988)

Vi kan, vi vil, og vi gør det! (1989)

Krav om højere løn netop nu er det samme som krav om højere
arbejdsløshed netop nu. (1989)

Det vi slås med, ikke er et fattigdomssamfunds problemer - men
et velstandssamfunds vanskeligheder. (1989)

De næste år bør vi gøre til klogskabens årti. (1990)

De fleste offentlige instanser satser i dag på venlig og effektiv betjening af
borgerne. Undtagelserne skal nok få det lært. (1991)

Det er viljen til at ville, der avler evnen til at kunne. (1993)

Det gode og det onde tager stadig livtag. (1993)

Kunne H. C. Andersen være fransk? Kunne Benny Andersen være russer?
Nej vel? (1993)

Kvæl mismodet, det negative, det skeptiske og det ængstelige. (1993)

Den brydningstime, vi lever i, skal ikke være skumring - men gry. (1993)


Poul Nyrup Rasmussen

Vi er et lille land, men ved den lejlighed tænkte vi stort.
(1994 - om de danske jøders flugt)

Tænk hvis det virkelig skulle gå hen og blive et rigtig godt nyt år. (1994)

Velfærdssamfundets advarselslamper blinker. (1995)

For dem, der ikke ved, hvor de vil hen, er alle veje lige gode. (1995)

Det sociale sikkerhedsnet bliver et springbræt og ikke en hængekøje. (1996)

Hvad hjælper vel alverdens velstand, hvis man ikke kan trække vejret? (1997)

Forskellen på magt og indflydelse er tilstedeværelse. (1997)

Vi anser det for at være fejt - og ikke spor sejt - at gå med kniv. (1997)

Kan vi ikke gøre det lidt bedre? (1998)

Danskerne vil godt være en del af Europa - Europa må også godt være en
del af Danmark - men også kun en del. (1998)

Vi må ikke sætte os selv ud på sidelinjen. Der er ikke rart at være. (1998)

Kritikken har været hård. Den har været ubehagelig, men jeg har lært af den.
(1999)

Selv den bedste reform ikke er god nok, hvis den er dårligt forklaret. (1999)

Indtil for nylig var det sådan, at virksomhederne helst ville have en 25-årig
- og gerne med 30 års erfaring. (1999)

Danske regler og love skal overholdes, hvad enten man kommer fra Lemvig
eller fra Libanon. (2000)

Vi er et folk af brobyggere, og vi er temmelig dygtige til det. (2000)

Et samfund, der hjælper de mange uden at stå i vejen for den enkelte.
(2000)

Debatten om Europa har alt, alt for længe ja rent ud sagt lignet en
hestehandel på Hjallerup marked. (2001)


Anders Fogh Rasmussen

Jeg vil gøre mit yderste for at leve op til den tillid, der er vist mig. (2002)

USA repræsenterer alt det, som religiøse fanatikere og herskesyge
tyranner frygter og foragter. (2002)

Til jer, der skal af sted, siger jeg: Vi tænker på jer. (2002)

Lad os gøre det 21. århundrede til frihedens århundrede. (2002)

Fremtiden er ikke en fare, vi skal frygte, men en udfordring vi skal udnytte.
(2002)

Vi ønsker velfærd, der virker. (2002)

Vi behøver ikke eksperter og smagsdommere til at bestemme på vore vegne.
(2002)

Jo mere frihed, udfordring og ansvar vi mennesker får, desto mere stovte
og selvstændige bliver vi (2002)

Velstand kommer ikke fra statens gavmildhed, men fra menneskers
arbejdsomhed. (2002)

Tak til de repræsentanter for demonstranterne, som var med til at sikre ro
og orden. (2003)

Vi har ytringsfrihed. Også frihed til at sige noget vås. (2003)

Danskhed er andet og mere end frikadeller og brun sovs. (2003)

Vi har i alt for mange år været for tossegode. (2003)

Jeg er sikker på, at befrielsen af det irakiske folk var og er alle omkostningerne
værd. (2004)

Det handler om mennesket før systemet. (2004)

Dette nytår er præget af en tragedie, vi endnu ikke kender det fulde omfang af.
(2005)

Vi har orden i økonomien. Og vi har overskud til at tænke på andre end os selv.
(2006)

Vi har i det hele taget et lidt afslappet forhold til autoriteterne. (2006)

Ytringsfriheden kan ikke gradbøjes. (2006)

Friheden må ikke blive et hundeslagsmål, hvor det er de frækkeste og de højest
råbende, der rager mest til sig. (2007)

Trygheden må ikke blive en sovepude, der slører den enkeltes eget ansvar.
(2007)

Det økonomiske opsving er en social revolution. (2008)

Ingen har glæde af at stille for store krav i dag - for at få den dobbelte regning
i morgen. (2008)

Vi kan ikke bare sidde med hænderne i skødet, trække gardinerne for og tro,
at det onde forsvinder. (2008)

Nu skal vi gøre op med os selv, om vi vil nøjes med at være model, eller vi
også vil spille en rolle. (2008)

I har ikke spurgt, om det kan nytte. I har gjort, hvad I fandt rigtigt. (2009)

En skattereform, hvor vi sænker skatten på det, vi vil have mere af - arbejde.
Og hæver skatten på det, vi vil have mindre af - forurening.  (2009)

Vi skal gøre Danmark til en grøn vindernation. (2009)

Alt kan lykkes, hvis viljen til at ville er større end frygten for at fejle. (2009)


Lars Løkke Rasmussen

Troen på, at fremskridtet er en given ting, har fået et knæk. (2010)

De gør en forskel hver dag, hver time, hvert minut. (2010)

Vi vil ikke sættes i bås. Vi har vores egen danske drøm. (2010)

Viden er det pureste guld i vor tid. (2010)

Kultur trives ikke i et drivhus. (2010)

I Danmark handler vi i tide. Vi træffer de nødvendige valg. Vi tager
et fælles ansvar. (2011)

Det er og bliver umuligt at låne sig til velfærd. (2011)

Vores mål er, at mere end halvdelen af danskerne skal arbejde. (2011)

Det er ikke solidaritet med de svage at betale de raske for at holde fri. (2011)

 

Helle Thorning-Schmidt

Fra generation til generation - min mormors, min mors, min egen - er Danmark blevet et bedre land at leve i. (2012)

De fede år ligger bag os. Vi skal forberede os på nogle magre år. (2012)

I den kommende tid skal vi tage beslutninger, der kan måle sig med de sværeste i vores historie. (2012)

Det støder mig og mange andre, hvis der er nogen, der ikke yder deres. Eller ligefrem snyder. (2012)

 

thin grey line 950